A GIGABYTE-ról

Használati feltételek

Az angol verziók, a Terms of Use és a Privacy statement a lefordított verziók fölött érvényesülnek.

Tulajdonos
Ennek a weboldalnak ("Weboldal”) a létrehozója és tulajdonosa a GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. ("GIGABYTE”) bizonyos információk és szolgáltatások nyújtása céljából.

Megállapodás az Általános Szerződési Feltételekhez
A weboldal használatával Ön ("felhasználó") elfogadja ezeket a Felhasználási feltételeket.A 16 évnél fiatalabb felhasználók számára a jelen weboldal használata során a jogos hozzátartozónak jelen kell lennie a weboldal használata során. Ha Ön vagy jogi gondviselője nem értenek egyet ezekkel a feltételekkel, feltétlenül kérjük, tartózkodjon a GIGABYTE weboldalon található információk vagy szolgáltatások használatától.

Szerzői jog és egyéb IP-k
Ezen a weboldalon megjelenő minden információ és szolgáltatás (beleértve az írásos szöveget, alkalmazásokat, szoftvereket, zenéket, hangokat, képeket, fényképeket, animációkat, weboldal formátumot, honlap-elrendezést és bármilyen egyéb információt) a GIGABYTE és a jogtulajdonosok tulajdonát képezi. Ezen információk élvezik a hatályos szerzői jog, védjegy, szabadalom vagy egyéb törvények védelmét. A GIGABYTE írásbeli engedélye nélkül bármely személy vagy szervezet számára tilos nyilvánosan sugározni, terjeszteni, adaptálni, szerkeszteni, felhasználni, átruházni, bérbe adni, eladni vagy illegálisan felhasználni az előzőekben említett információkat. Abban az esetben, ha a felhasználó megsérti a szellemi tulajdonjogot, a felhasználó köteles minden jogi kötelezettséget vállalni, továbbá a GIGABYTE fenntartja a jogot arra, hogy további jogorvoslati eljárást indítson a jogsértés ellen.

Szoftver Licencek
A GIGABYTE weboldalon keresztül elérhető szoftverek letöltését és/vagy telepítését a szoftver licencszerződése korlátozza és határozza meg. Ne töltse le, telepítse vagy használja a szoftvert, ha nem ért egyet a licencszerződésben foglalt bármely állítással, korlátozással vagy feltétellel. Ne másolja a szoftvert más szerverekre vagy médiaformátumokra. Szigorúan tilos a szoftverrel kapcsolatos bármiféle módosítás, visszafejtés, törlés, valamint a védjegyek, logók (logók) vagy egyéb figyelmeztetések eltávolítása, módosítása.

Az Ön weboldal-használata
Bármely felhasználót, aki a GIGABYTE weboldal által nyújtott szolgáltatásokat és információkat szeretné böngészni vagy használni, meg kell felelnie a hatályos törvényeknek és előírásoknak, valamint nem hajtja végre az alábbiakat:
(1) A GIGABYTE honlapján nyújtott szolgáltatások és információk felhasználásával kezdeményezzen vagy vegyen részt bármely jogellenes viselkedésekben vagy tevékenységekben.
(2) Bármely GIGABYTE weboldal szolgáltatás vagy kiszolgálói kapcsolat megzavarása vagy megszakítása.
(3) Linkek létrehozása a GIGABYTE weboldalára nyereségszerzés reményében, vagy a GIGABYTE internetes szolgáltatások továbbértékesítése.
(4) A GIGABYTE weboldalával kapcsolatos félrevezető vagy megtévesztő reklámok, promóciós adatok kiküldése, továbbítása vagy terjesztése.
(5) Bármilyen információközlés, amely potenciálisan más felek törvényes jogait sértheti.
(6) Bármilyen illegális információközlés vagy
illegális tevékenységek kezdeményezése, amely segíti vagy lehetővé teszi, hogy más felek illegális tevékenységet folytassanak.
(7) Bármilyen információközlés, amely az alkalmazandó belföldi vagy nemzetközi jogszabályok szerint illegálisnak minősül.
(8) A GIGABYTE weboldal használata olyan információk (köztük, de nem kizárólagosan szövegek, üzenetek, képek, fájlok, linkek, szoftverek vagy bármilyen formátumú információk) átadására, amelyek rosszindulatúak, nem megfelelőek, jogsértést, fenyegetést segítenek elő vagy követnek el, gyűlöletet szítanak, obszcénok, a többi felhasználó becsapását szolgálják vagy bármilyen egyéb olyan témába tartoznak, amely káros kommunikációnak számít.
A GIGABYTE fenntartja magának a jogot, hogy törölje a GIGABYTE weboldalon található olyan szavakat, anyagokat vagy tartalmakat, amelyeket a GIGABYTE nem megfelelőnek vagy alkalmatlannak tart.
A jelen Felhasználási Feltételeknek meg kell felelnie, továbbá minden vonatkozó törvényt és rendeletet be kell tartania. A GIGABYTE fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik Webhelyen történt esemény alatt vagy után ellenőrizze jogosultságának érvényességét, és fenntartja magának a jogot, hogy kizárja Önt bármely olyan weboldal-eseményből, amely magában foglalja a nyereményjátékokban történő részvételhez szükséges minősítést, ha magatartása a honlap manipulálására utal vagy illetéktelen magatartásnak minősülő esemény gyanúja merül fel. A GIGABYTE részéről a jelen jogok érvényesítésének elmulasztása nem jelenti azt, hogy ezen jogokról lemond.

Személyes információk
A GIGABYTE a regisztráció során rögzített vagy egyéb módon megadott személyes adatokat az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően használja.A GIGABYTE semmilyen nevet, címet, e-mail címet és egyéb védett személyes adatokat nem adja és nem adhatja ki másik félnek vagy a nyilvánosságnak az érintett felhasználó vagy felhasználók érvényes beleegyezése nélkül, hacsak az alábbi helyzetek valamelyike nem fordul elő, vagy a vonatkozó használati feltételek vagy adatvédelmi irányelvek kivételeket nem tartalmaznak.
(1) Szükséges egy szolgáltatás / szerződés megkötése Önnel.
(2) Törvény által előírt.
(3) Amint azt a bűnüldözési célú igazságügyi vagy kormányzati hatóságok előírják.
(4) A GIGABYTE-hoz tartozó jogok és tulajdon védelme érdekében.
(5) Más felhasználók, regisztrátorok és/vagy harmadik személyek biztonságának védelme érdekében.
(6) A GIGABYTE semmilyen harmadik fél (magánszemélyek, cégek vagy egyéb) személyes adatait nem értékesítheti vagy nem bocsáthatja rendelkezésre.

Felhasználói fiókok, jelszavak, biztonság
A weboldal bizonyos szolgáltatásainak eléréséhez szükség lehet egy felhasználónév és jelszó beállítására. Ön felel a fiókod jelszavának és felhasználói nevének titkosságáért.
Ha a GIGABYTE úgy találja, hogy a GIGABYTE Fiókot vagy annak jelszavát jogellenesen használták fel, a GIGABYTE azonnal felfüggesztheti, törölheti a fiókot, a fiókhoz tartozó információt törölheti, illetve a törölheti jelszót és annak lecserélését kérheti.


Felhasználói tartalom
Ezennel Ön megadja a GIGABYTE-nak, leányvállalatainak, a világon érvényes, nem kizárólagos, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, átruházható és sub-licencelhető jogot, hogy hirdesse, javítsa és terjessze az Információ egy részét vagy egészét bármilyen formában és bármilyen formátumban, beleértve az Ön által feltöltött, továbbított, beadott vagy rendelkezésre bocsátott Információk ezen oldalra, amelyek módosítását, reprodukálását, nyilvános adását, nyilvános közzétételét, adaptálását, terjesztését, közzétételét, nyilvános közzétételét vagy más módon történő felhasználását engedélyezi.
Biztosítania kell, hogy joga van feltölteni, továbbítani, beadni vagy tájékoztatni az információt erre a weboldalra, és joga van a fent említett jogokat biztosítani a GIGABYTE számára.
Ha a weboldalon feltöltött, továbbított, beadott vagy rendelkezésre bocsátott információk harmadik országok számára jogsértőnek minősülnek, a GIGABYTE fenntartja magának a jogot, hogy eltávolítsa vagy megszüntesse a weboldalhoz való hozzáférését. Ha úgy gondolja, hogy az ilyen tartalom vagy szolgáltatás nem sértő, értesítheti a GIGABYTE-ot, és alátámasztja ezt bizonyítékkal a GIGABYTE vizsgálatát segítendő.


Frissítések
A GIGABYTE fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen Használati feltételek bármely pontját. Minden ilyen módosítás a Weboldalon történő közzétételkor érvényessé válik. Ezek a Használati feltételek hivatkozhatnak a GIGABYTE weboldalán közzétett egyéb információkra, értesítésekre, megállapodásokra vagy egyéb feltételekre, illetve a weboldalon található bármely információra, és ezek a hivatkozások a jelen Használati feltételek szerves részét képezik.

Linkek más oldalakra
A weboldalon található tartalmakat harmadik felek is szolgáltathatják, és ez a weboldal lehetővé teheti a harmadik felek szolgáltatásainak vagy weboldalainak elérését is. Ha úgy dönt, hogy a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat vagy weboldalakat használja, Önre a harmadik felek feltételei vonatkoznak. A GIGABYTE nem felelős sem Ön sem az ilyen harmadik felek közötti megállapodásért, sem az ilyen harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokért.

Felelősségi nyilatkozat
Bár a GIGABYTE szakszerűen és alaposan ellenőrizte a weboldalakon közzétett anyagokat, a weboldalon található minden információ "jelen állapotában" szereplő, és a GIGABYTE nem garantálja a hatékonyságot, alkalmasságot, elszámoltathatóságot és/vagy nem potenciális jogsértést az oldal tartalmával kapcsolatban. Továbbá a GIGABYTE semmilyen közvetlen, közvetett, véletlenszerű, következményi vagy különleges veszteségért vagy kárért nem vállal felelősséget a következő körülmények miatt:
(1) A GIGABYTE weboldal által nyújtott információk és szolgáltatások felhasználása;
(2) A GIGABYTE weboldal információinak vagy szolgáltatásának megszakadása, elérhetetlensége vagy hiánya;
(3) Az Ön vagy ezen weboldal által használt bármely berendezés vagy program hibájából, pontatlan információiból vagy bármilyen technikai hibából származik;
(4) A weboldal harmadik fél általi jogosulatlan felülvizsgálata, átalakítása.
Ezenkívül a GIGABYTE semmilyen esetben sem vállal felelősséget a hiányzó vagy pontatlan webes tartalmak, helyesírási hibák, hibás számlák vagy késedelmek, halasztások miatt az információk frissítése
által bekövetkező károkért.
A GIGABYTE fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül megtegye a következők bármelyikét: (1) bármilyen okból megváltoztathatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Webhely vagy a Weboldal bármely részének működését vagy hozzáférését; (2) módosítja vagy lecserélheti a Webhely vagy a Weboldal bármely részét, valamint az alkalmazandó szabályzatokat, feltételeket; és (3) megszakíthatja a Webhely vagy a Honlap bármely részének működését, amennyiben szükséges a rutinszerű vagy nem rutinszerű karbantartás, hibajavítás vagy egyéb változtatások elvégzése.

Korlátolt felelősség
Leszámítva azt, ahol ezt a törvény tiltja, a GIGABYTE semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre Önnek semmilyen közvetett, következményes, példaértékű, véletlen vagy büntető jellegű káráért, beleértve az elveszett nyereséget is, még akkor is, ha a GIGABYTE-ot tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről.
Ha a jelen Általános Szerződési és Használati Feltételek egyéb rendelkezései ellenére a GIGABYTE felelősségre vonható Önnek szemben minden olyan kárért vagy veszteségért, amely a Weboldal vagy bármilyen tartalom használatából származik vagy bármilyen módon kapcsolódik a weboldal használatához, a GIGABYTE felelőssége semmilyen szinten nem haladhatja meg az (1) összes előfizetési vagy hasonló díj teljes összegét a GIGABYTE-nál történt első panaszbenyújtást megelőző hat hónapban fizetett bármely szolgáltatásra vonatkozóan (de ez nem tartalmazza bármely GIGABYTE hardver- vagy szoftvertermékhez vagy bármilyen utólagos / jótállási-támogatási program díját és vételárát), vagy (2) 100,00 USD-t. Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a felelősség korlátozását, így a fenti korlátozás lehet, hogy nem vonatkozik Önre.

Kártalanítás
Ön vállalja, hogy a GIGABYTE-ot, annak tisztségviselőit, igazgatóit, részvényeseit, elődeit, érdekeltségeit, alkalmazottait, ügynökeit, leányvállalatait és társvállalkozásait kártalanítja és kizárja minden olyan követelésből, veszteségből, felelősségvállalásból, követelésből vagy kiadásból (beleértve az ügyvédi díjat), amely a GIGABYTE ellenében történne harmadik fél által és összefüggésben van a weboldal Ön általi használatával.

Irányadó jog: Vitarendezés
A GIGABYTE weboldal használatából eredő bármilyen konfliktus vagy vitás kérdés a Kínai Köztársaság törvényeinek hatálya alá tartozik. Abban az esetben, ha a vitát nem lehet már a kezdeteknél megoldani alternatív vitarendezési eljárásokon keresztül, a Taipei Kerületi Bíróság (Kínai Népköztársaság) a tárgyaláson eljáró bíróság lesz.